Velkommen til søsterloge nr. 51 Anna Cathrine I.O.O.F.

Velkommen til Søsterloge nr. 51 Anna Cathrine.

Søsterloge nr. 51 Anna Cathrine er én af Odd Fellow Ordenens 94 søsterloger i Danmark. Vi er i øjeblikket 47 medlemmer (søstre).

Vi mødes til logemøde og efterfølgende socialt samvær 2. og 4. onsdag i måneden fra september til maj. Arbejdet i logesalen har primært et etisk sigte med henblik på at højne den menneskelige karakter.

Vi støtter humanitære organisationer gennem aktiviteter og indsamlinger, og sidst men ikke mindst, får man mulighed for at skabe er godt socialt netværk med nogle mennesker, man deler livsværdier med.

Medlemmerne benævnes brødre og søstre og det gør vi for at understrege, at vi tager del i hinandens glæder og sorger, vi er hinandens netværk. Venskab og kærlighed til vores medmennesker kan ikke digitaliseres det skal opleves gennem nærvær.

OddFellow Ordenens grundværdier er Venskab, kærlighed og sandhed, dette symboliseres ved kæden med de tre forbundne led. Ordenens vision er at bibringe sine medlemmer en etisk livsholdning – men ordene, venskab, kærlighed og sandhed er ikke tilstrækkelige, hvis de ikke omsættes til handling.

At være en Odd Fellow er en konstant personlig udvikling og stræben efter at være et godt menneske, at være mod andre som vi ønsker de skal være mod en selv.

Hvis alle efterlevede disse ord: Vær mod andre som du ønsker at andre skal være mod dig og dine, så kunne verden være et bedre sted at være. Vi har alle behov for at standse op engang i mellem og tænke lidt over, hvordan vi behandler vores medmennesker.

Her finder man ro og mulighed for fordybelse i særlige omgivelser. Der er mulighed for at lukke hverdagens travlhed ude og være sig selv for en stund. Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input