Onsdag den 8. januar 2020 kl. 19:00

 

Tildeling af 40 års hæderstegn

Lang Kjole

 

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19:00

Thomas Wildey mindes
Kort kjole

Onsdag den 29. januar 2020 kl. 19:00

Temaaften - At være proponent
Kort Kjole

Onsdag den 12. februar 2020 kl. 19:00

Beretning fra udvalg

Fremlæggelse af årsregnskab 2019

Tildeling af 25 års hæderstegn

Lang kjole

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19:00

Godkendelse af årsregnskab

Kort kjole

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19:00

Sandhedsgrad

Lang kjole

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19:00

Referat fra halvårsmødet

Schuyler Colfax mindes

Foredrag / Underholdning

Indvielse

Lang kjole

Onsdag den 1. april 2020 kl. 19:00

Referat fra distriktsudv. møde

Påskesalg / lotteri

Foredrag / Underholdning

Tag en ven med i logen

Kort kjole

Søndag den 26. april 2020

Motionsløb

 

Onsdag den 29. april 2020 kl. 19:00

Venskabsgrad Besøg af nr. 33 Ingrid

Lang kjole

Onsdag den 13. maj 2020 kl. 19:00

Kort kjole

Søndag den 24. maj 2020

Sommerudflugt

Onsdag den 9. september 2020 kl. 19:00

Kort kjole