Historie

I 1956 tog brødre i Broderloge nr. 69 Frederik den 3., Frederikssund initiativ til at oprette en Rebekkaloge i Frederikssund.
Efter et orienteringsmøde meldte fem damer sig som interesserede og man kontaktede Rebekkaloge nr. 2 Thyre Danebod i København, hvor tre søstre fra området var optaget. Thyre Danebod kunne ikke påtage sig opgaven og det blev således brødre fra Broderloge nr. 69, der blev proponenter. Da der ikke var søstre nok fra området blev der dannet en forening i Hillerød, hvor søstrene blev optaget. I januar 1962 institueredes Rebekkaloge nr. 41 Grevinde Danner.
Den 25. oktober 1967 afholdt man det første møde med henblik på at danne en forening i Frederikssund. Herefter fulgte en række møder med forberedelser til loge, navn og devise. Et forslag om "Frederik den 3.'s mor, dronning Anna Cathrine, Christian den 4.'s første dronning", blev valgt. idet Dronning Anna Cathrine havde ord for at være en kærlig, venlig og ikke politisk kvinde.
Den 12. juni 1968 blev foreningen Anna Cathrine stiftet med 16 søstre og 3 brødre, og der blev arbejdet hen mod at danne en loge.
Søstrene gik i gang med forberedelserne til en ny loge, og der blev arbejdet flittigt med symboler til logesalen, regalier og dragter til graderarbejdet og meget mere. Broder Hans Engelbrecht fremkom med forslag til devise og emblem. Ideen hertil fik han fra Dronning Anna Cathrines ridderkors, som var ophængt i en speciel sløjfe.
Den 1. november 1970 blev Rebekkaloge nr. 51 Anna Cathrine institueret med 25 søstre og 3 brødre. Institueringen og indsættelsen af embedsmænd blev foretaget af Broder Storsire Christian Rasmussen.
Vor loges første embedsmænd havde følgende sammensætning: Overmester Str. Elly Jensen, Undermester Str. Paula Jensen, Sekretær Str. Tove Brammer, Kasserer Str. Ellen Gøbel Andersen, Skatmester Str. Else Hansen og Exmester Str. Karen Packert. Søster Ex Distrikts Deputeret Storsire Aase Lynge har ydet en ganske særlig indsats for vor loge og med stor dygtighed varetaget mange embeder.
Det humanitære arbejde har altid været højt prioriteret. Vi har således den årlige julebazar, loppemarked, lotterier, bogklub med mere. Alle initiativer hvor søstrene bidrager med et stort arbejde for at skaffe midler til humanitære formål. Disse formål er blandt andet fadderskab for tre SOS-børn, hjælp til humanitære organisationer og anden velgørenhed.
Vi er Broderloge nr. 69 Frederik den 3. megen tak skyldig for starten til vor loges tilblivelse, og vort samarbejde med broderlogen fungerer på bedste vis.
Palæet på Lundevej er rammen om vore loger, og vor interesse i Odd Fellow Ordenens arbejde giver os et fællesskab som lejlighedsvis udmønter sig i fælles arrangementer.
Vi glæder os over, at vor loge gennem årene har haft trivsel og fremgang, at søstrene på en god og seriøs møde arbejder til bedste for logen og Ordenen. Odd Fellow Ordenens formålsparagraf er ledetråden i vort arbejde.